Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění
Slib soudního znalce:

Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.

  cookies |     Copyright © 2022 Soňa Peková
Návštěvy: On-line: 1 * Návštěvy dnes 0   Celkem 247289 
backZpět | 
upNahoru | 
homeDomů |